University of Latvia scientific conference No. 73. session Ergonomics and Work Environment

In collaboration with Latvian Ergonomics Society and Master study program “Work Environment and expertise”

Venue:  20th of February, 2015, 3:00 PM, University of Latvia, Faculty Of Chemistry, K. Valdemara Street 48, room 52 (3rd floor)

Session Leaders: professor Ženija Roja and assistant professor Henrijs Kaļķis

Conference language: Latvian

Conference handout materials (in Latvian):

  1. Uldis Stepēns. Darba apavu ergonomika.
  2. Uldis Karlsons. Lauksaimniecības tehnikas radītais troksnis un strādājošo labklājība.
  3. Kristīne Širokova. Citostatisko produktu bīstamības novērtēšana un AER noteikšanas metodikas izstrāde A/S Grindeks.
  4. Marija Andrejeva. Ergonomiskie risinājumi farmaceitu darbā.
  5. Artis Ruiss. Ergonomika un agrīnā rehabilitācija noliktavu darbiniekiem. Multidisciplināra pieeja.
  6. Dagnis Garais. Ergonomiska un drošības kultūra – efektīva biznesa veicināšana.
  7. Ilze Dejus. Stress darbā un tā ietekme uz skolotāju gandarījumu par darbu.
  8. Jeļena Mihailova. Darba aizsardzības praktiskā ieviešana: veselības un drošības pamatprincipi uzņēmumā ABB.
  9. Viktors Silkāns. Vides riski dzelzceļa signalizācijas, sakaru un elektrobarošanas sistēmu būvdarbos.

My New Stories