73. Latvijas Universitātes zinātniskā konference, sekcija “Ergonomika un darba vide”

Konference rīkota sadarbībā ar Latvijas Ergonomikas biedrību un LU maģistra studiju programmu “Darba vides aizsardzība un ekspertīze”.

Konference notika 2015. gada 20. februārī Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē, K. Valdemāra ielā 48, 52. auditorija (3.stāvs) plkst. 15:00.

Sekciju vada: as. profesore Ženija Roja un docents Henrijs Kaļķis

Konferences prezentāciju izdales materiāls:

  1. Uldis Stepēns. Darba apavu ergonomika.
  2. Uldis Karlsons. Lauksaimniecības tehnikas radītais troksnis un strādājošo labklājība.
  3. Kristīne Širokova. Citostatisko produktu bīstamības novērtēšana un AER noteikšanas metodikas izstrāde A/S Grindeks.
  4. Marija Andrejeva. Ergonomiskie risinājumi farmaceitu darbā.
  5. Artis Ruiss. Ergonomika un agrīnā rehabilitācija noliktavu darbiniekiem. Multidisciplināra pieeja.
  6. Dagnis Garais. Ergonomiska un drošības kultūra – efektīva biznesa veicināšana.
  7. Ilze Dejus. Stress darbā un tā ietekme uz skolotāju gandarījumu par darbu.
  8. Jeļena Mihailova. Darba aizsardzības praktiskā ieviešana: veselības un drošības pamatprincipi uzņēmumā ABB.
  9. Viktors Silkāns. Vides riski dzelzceļa signalizācijas, sakaru un elektrobarošanas sistēmu būvdarbos.

My New Stories