Biedri, iestāšanās LEB

Biedrība apvieno darba aizsardzības speciālistus, uzņēmumu vadītājus, arodslimību un aroda veselības ārstus, zinātniekus, augstskolu pasniedzējus, studentus, un citu profesiju pārstāvjus.
Šobrīd Latvijas Ergonomikas biedrībā ir jau 70 biedri, t.sk. 63 individuālas personas un 7 juridiskas personas.

Vēlaties kļūt par LATVIJAS ERGONOMIKAS BIEDRĪBAS biedru? Sekojiet norādījumiem zemāk:

Norādījumi juridiskām personām

Norādījumi individuālām personām

LEB biedri juridiskās personas:

My New Stories