Biedri, iestāšanās LEB

Biedrība apvieno darba aizsardzības speciālistus, uzņēmumu vadītājus, arodslimību un aroda veselības ārstus, zinātniekus, augstskolu pasniedzējus, studentus, un citu profesiju pārstāvjus.
Šobrīd Latvijas Ergonomikas biedrībā ir jau 83 biedri, t.sk. 73 individuālas personas un 10 juridiskas personas.

Vēlaties kļūt par LATVIJAS ERGONOMIKAS BIEDRĪBAS biedru? Sekojiet norādījumiem zemāk:

Norādījumi juridiskām personām

Norādījumi individuālām personām

LEB biedri juridiskās personas:

Rahmqvist Latvia SIA
(Vidamic pārstāvniecība Latvijā)

My New Stories