Biedri (privātpersonas)

5 soļi, kā kļūt par Latvijas Ergonomikas biedrības biedru

1.    Aizpildiet pieteikuma iesniegumu:
2.    Ieskenējiet un nosūtiet uz info@ergonomika.lv
3.    Saņemiet rēķinu par biedra naudu
4.    Apmaksājiet rēķinu
5.    Nākamajā biedrības pasākumā atnesiet oriģinālo iesniegumu un saņemiet biedra apliecību

Individuālām personām iestāšanās maksa – 25,00 EUR (studentiem un pensionāriem – bezmaksas)

Biedru nauda par katru gadu – 25,00 EUR  – jānomaksā līdz gada 1. martam.

Latvijas Ergonomikas biedrības iesniegums: IESNIEGUMS

Latvijas Ergonomikas biedrības statūti: STATŪTI

Biedru naudu Jūs ērti variet ieskaitīt mūsu bankas kontā (sk. zemāk), maksājumā norādot maksātāja vārdu, uzvārdu, maksājuma mērķi, piem., iestāšanās un biedru nauda par 20….. gadu.

Rekvizīti:

LATVIJAS ERGONOMIKAS BIEDRĪBA

Reģ. Nr. 40008106835

e-pasts: info@ergonomika.lv

Bankas konts: LV16HABA0551014760704

AS Swedbank, kods HABA LV 22

My New Stories