Vadlīnijas un metodes

Vadlīnijas ergonomikas jomā:

1. Valdis Kaļķis, Ženija Roja, Henrijs Kaļķis.  ARODA ERGONOMIKA – CILVĒKS UN DARBS. 2010

2. Ženija Roja.  LĪDZDALĪBAS (PĀRSTĀVNIECĪBAS) ERGONOMIKAS NOZĪME ORGANIZĀCIJAS DARBINIEKU DARBA RĀDĪTĀJU UZLABOŠANĀ. 2012

3. Ergonomika = ceļš uz drošības uzturēšanu darbā. FEES 2011. gada ergonomikas mēnesis

4. Ergonomika – FEES 2012. gada ergonomikas mēnesis

5. Ergonomika – FEES 2013. gada ergonomikas mēnesis

6. Ergonomika un ar darbu saistītā stresa vadīšana 2014. – 2015.g. (Dr.med. Ž.Rojas sagatavota prezentācija par Eiropas Ergonomikas mēnesi un aktuālajām tēmām ergonomikā)

7. ERGONOMIKA DAŽĀDA VECUMA NODARBINĀTAJIEM 2016. – 2017. g. (Dr.med. Ž.Rojas un Dr.sc.admin. H. Kaļķa sagatavota prezentācija par Eiropas Ergonomikas mēnesi un aktuālajām tēmām ergonomikā)

Oktobris – Eiropas Ergonomikas mēnesis (EEM) ir ikgadēja kampaņa, kuras mērķis ir veicināt ergonomikas attīstību  Eiropā. EEM iniciatore ir Eiropas Ergonomikas biedrību Federācija (EEBF), kuras sastāvā ietilpst daudzu valstu nacionālās ergonomikas biedrības.

Vadlīnijas ergonomisko risku novērtēšanai:

1. Slodzes galveno rādītāju metode

2. Ātrā ekspozīcijas kontroles metode (ĀEK)

3. NIOSH celšanas vienādojums

4. Ātrā augšdelmu noslodzes novērtēšana (RULA metode)

5. Ātrā visa ķermeņa daļu kustību novērtēšana (REBA metode)

My New Stories