Biedrības valde

Valdes locekļi

  • LEB valdes priekšsēdētāja Ženija Roja, Dr.med., Eur.erg., sertificēta Eiropas ergonomiste, darba aizsardzības kompetenta speciāliste
  • Valdes loceklis Henrijs Kaļķis, Dr.sc.admin., Eur.erg., sertificēts Eiropas ergonomists, darba aizsardzības kompetents speciālists
  • Valdes loceklis Artis Ruiss, MSc., vadošais pētnieks, sertificēts Eiropas ergonomists, sertificēts ergoterapeits, darba aizsardzības kompetents speciālists
  • Valdes loceklis Ričards Balnass, MSc., Eur.erg., darba aizsardzības kompetents speciālists
  • Valdes locekle Aiga Cedere, Msc., darba aizsardzības kompetenta speciāliste

LEB goda biedri:

Andris Freivalds, Ph.D., CPE, Professor, The PennState University, USA

Latvijas Ergonomikas biedrības dibinātāji (2006. gadā):

Dr.habil.chem, Eur.erg. Valdis Kaļķis,

Dr.med., Eur.erg. Ženija Roja

Dr.sc.admin., Eur.erg. Henrijs Kaļķis

My New Stories