Par Ergonomiku

Kas ir ergonomika?

Vārdam ergonomika ir grieķu izcelsme, un tulkojumā tas nozīmē ergon – (cilvēka) darbs un spēks, nomos – likums vai noteikumi. Tātad ergonomika ir zinātne par cilvēka attiecībām ar darbu. Ergonomikas uzdevums ir darba procesa un darba vides piemērošana cilvēka psihiskajām un fiziskajām iespējām, lai nodrošinātu efektīvu darbu, kas neizraisa draudus cilvēka veselībai un kuru var viegli izpildīt.

ES dalībvalstīs lieto terminu ergonomika, bet ASV – cilvēka faktori. Saskaņā ar Starptautisko Ergonomikas asociācijas definīciju ergonomika – cilvēka faktori ir zinātnes disciplīna, kas pēta cilvēka un apkārtējās vides savstarpējās attiecības. Tā nodarbojas ar cilvēka un vides (tehnoloģiju, instrumentu…) mijiedarbības teorētisko un praktisko izpēti, tehnoloģiskā aprīkojuma darbības principu apgūšanu un veidošanu, iegūto datu analīzi, vides un tehnoloģiju dizaina veidošanu, nodrošinot labklājību un uzņēmuma ekonomisko efektivitāti.

Ergonomikas iedalījums:

  1. slodzes ergonomika;
  2. kognitīvā ergonomika;
  3. organizātoriskā ergonomika.

Kādēļ nepieciešama ergonomika darbā?

Tāpēc, ka tas veicina veselīgāku biznesa vidi, jo:

  • mazāka darbinieku prombūtne slimību dēļ;
  • mazāk darba traumu un negadījumu;
  • patīkamāku labsajūtu darbavietā;
  • lielāks darba ražīgums;
  • konkurētspējīgāki produkti un pakalpojumi;
  • labākas iespējas uzņēmumam iegūt vislabāko darbaspēku un nostiprināt savu pozīciju tirgū.

Vadlīnijas un metodes

Jaunākās grāmatas ergonomikā

My New Stories