Grāmatas ergonomikā

Ergonomikas biedrības biedru sagatavotās un izdotās grāmatas (monogrāfijas):

LEAN ORGANIZĒTA DARBAVIETA: 6S PRAKTISKIE PADOMI

Autori: Inga Skalberga, Henrijs Kaļķis, Ženija Roja
Izdota: Rīga: Latvijas Ergonomikas biedrība, 2022, (96 lpp.)

Cena: 20 EUR

Grāmatas pasūtījumu var veikt: info@ergonomika.lv

ERGONOMIKA DARBĀ AR DIGITĀLAJĀM IERĪCĒM. PRAKTISKIE PIEMĒRI

Autori: Ženija Roja, Henrijs Kaļķis
Izdota: Rīga: Latvijas Ergonomikas biedrība, 2022, (44 lpp.)

Cena: 18 EUR

PRAKTISKAIS LEAN

Autori: Sandis Babris, Henrijs Kaļķis, Mārtiņš Pikšs, Vladislavs Sorokins
Izdota: Biznesa efektivitātes asociācija (iespiests SIA “Jelgavas tipogrāfija”, 2021, (325 lpp)

AUTOGĒNĀ TRENIŅA PIELIETOŠANA STRESA SITUĀCIJĀS NEIROLOGA PRAKSĒ
Autore: Ināra Roja
Izdota: Rīga: Latvijas Ergonomikas biedrība, 2020, (30 lpp.)

Cena: 5 EUR

CILVĒKFAKTORS UN ERGONOMIKA DARBĀ
Autori: Ženija Roja, Henrijs Kaļķis
Izdota: Rīga: Gutenbergs druka, 2020, (295 lpp)

Cena: 30 EUR

DATORERGONOMIKA UN VESELĪBAS VEICINĀŠANA DARBĀ
Autori: Ženija Roja, Henrijs Kaļķis, Ināra Roja
Izdota: Rīga: Latvijas Ergonomikas biedrība, 2018, (56 lpp.)

AR DARBU SAISTĪTO MUSKUĻU SKELETA UN SAISTAUDU SISTĒMAS VESELĪBAS TRAUCĒJUMI. ERGONOMISKIE RISINĀJUMI
Autori: Ženija Roja, Ināra Roja, Henrijs Kaļķis
Izdota: Rīga: Latvijas Ergonomikas biedrība, 2016, (18 lpp.)

LATVIJAS UNIVERSITĀTES PROFESORS, ĶĪMIJAS HABILITĒTAIS DOKTORS VALDIS KAĻĶIS. BIOBIBLIOGRĀFIJA.
Autori: Ženija Roja, Henrijs Kaļķis, Ināra Roja
Izdota: Rīga: Latvijas Ergonomikas biedrība, 2016, (154 lpp.)

STRESS UN VARDARBĪBA DARBĀ. KO DARĪT?
Autori: Ženija Roja, Ināra Roja, Henrijs Kaļķis
Izdota: Rīga: Latvijas Ergonomikas biedrība, 2016, (94lpp.)

ARODVESELĪBA UN RISKI DARBĀ
Autori: Valdis Kaļķis, Ženija Roja, Henrijs Kaļķis
Izdota: Rīga: Medicīnas apgāds, 2015, (534 lpp.)

BIZNESA ERGONOMIKAS VADĪBA
Autors: Henrijs Kaļķis
Izdota: Rīga: Gūtenbergs Druka, 2014, (155 lpp.)

CONTEMPORARY ERGONOMICS AND BUSINESS 2011
Zinātniskie redaktori: Ženija Roja, Henrijs Kaļķis, Valdis Kaļķis
Izdota: Rīga: University of Latvia Press, 2011, (120 p.)

ERGONOMIKAS PAMATI
Autore: Ženija Roja
Izdota: Rīga, 2008, (190 lpp.)

DARBA VIDES RISKU NOVĒRTĒŠANAS METODES
Autors: Valdis Kaļķis
Izdota: Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2008, (245 lpp.)

NIEBEL`S METHODS, STANDARDS AND WORK DESIGN (13TH ED)
Autors: Andris Freivalds
Izdota: New York: McGraw-Hill, 2013. (752 p.)

BIOMECHANICS OF THE UPPER LIMBS, MECHANICS, MODELING AND MUSCULOSKELETAL INJURIES (2ND ED)
Autors: Andris Freivalds
Izdota: USA: CRC Press, 2011, (564 p.)

DARBA RISKA FAKTORI UN STRĀDĀJOŠO VESELĪBAS AIZSARDZĪBA
Autori: Ž. Roja, V. Kaļķis un citi
Izdota: Rīgā, Elpa-2, 2001., 500 lpp.

DARBA MEDICĪNA
Autore: M. Eglīte
Izdota:Rīgā, 2011., 856.lpp.

KOGNITĪVĀ HIPNODRĀMA ĀRSTNIECISKAJĀ HIPNOTERAPIJĀ
Autore: Ināra Roja
Izdota: Rīga, 2007.

RISKI DARBA VIDĒ
Autori: V. Kaļķis, Ž. Roja, H. Kaļķis
Izdota: Rīga, 2007.

KOMUNIKĀCIJA AR DATORU. KOMFORTS VAI DISKOMFORTS? TEV PALĪDZĒS ERGONOMIKA.
Autori: Ž. Roja, I. Roja, V. Kaļķis, H. Kaļķis, I.Laganovska-Dīriņa
Izdota: Rīga, 2007

SĀP MUGURA? TEV PALĪDZĒS ERGONOMIKA.
Autori: Ž. Roja, I. Roja, V. Kaļķis
Izdota: Rīgā, 2007.

STRESS UN VARDARBĪBA DARBĀ
Autori: I. Roja, Ž. Roja, H. Kaļķis
Izdota: Rīgā, 2006., 49 lpp.

AUTOGĒNAIS TRENIŅŠ
Autori: I. Roja, M. Bertholds, J. Zaļkalns, Ž. Roja
Izdota: Rīgā, 2006., 34 lpp.

ARODA VESELĪBA, DROŠĪBA UN CIVILĀ AIZSARDZĪBA
Autore: Ženija Roja
Izdota: Rīga: SIA “Latvijas uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija”, 2008, (276 lpp.)

ARODA VESELĪBA UN DROŠĪBA (2. izdevums)
Autore: Ženija Roja
Izdota: Rīga: SIA “Latvijas uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija”, 2007, (291 lpp.)

DARBA VIDES RISKU NOVĒRTĒŠANA. ROKASGRĀMATA.
Autori: V. Kaļķis, I. Kristiņš, Ž. Roja
Izdota: Rīgā, LU, 2003., 100 lpp.

DARBA VIDES RISKI.
Autori: Ž. Roja, V. Kaļķis
Izdota: Rīga, LU, 2004., 74 lpp

My New Stories