Konsultācijas un audits

AUDITI

1. Cilvēkfaktora un ergonomikas audits

 • Esošās situācijas novērtēšana
 • Intervijas ar organizācijas vadību
 • Intervijas ar organizācijas darbiniekiem
 • Darba vietu un darba vides raksturojums, darba procesu novērtējuma rezultātu apkopošana
 • Iegūto aptauju un interviju datu analīze
 • Audita rezultātu pārskats

2. Mūsdienu organizācijas efektivitātes un labklājības darbā paaugstināšanas novērtējums: LEAN audits

 • Procesu zudumu analīze (t.sk. hronometrēšana u.c. metdoes)
 • Efektivitātes pasākumu noteikšana
 • LEAN metožu izvēles pamatojums

KONSULTĀCIJAS

1. Ergonomisko risku novērtēšana un konsultācijas

Latvijas Ergonomikas Biedrība piedāvā profesionālu ergonomisko darba vietu analīzi un sertificētu Eiropas Ergonomistu (Eur.Erg.) konsultācijas
 • Ergonomisko risku identificēšana darbavietās
 • Ergonomisko risku novērtēšana darbavietās, lietojot speciālās analīzes metodes
 • Specializētas aptaujas un intervijas ar darbiniekiem
 • Preventīvo pasākumu izstrādāšana, lai nodrošinātu ergonomisku darba vidi
 • Individuālas darbinieku konsultācijas par darbavietu ergonomisko iekārtojumu un to uzlabošanu
 • Ergonomiska dizaina veidošana darbavietās
 • Fizioterapeita vai ergoterapeita konsultācijas darbavietās
 • Darbinieku obligāto veselības pārbaužu (OVP) nepieciešamības noteikšana

2. Darba slodzes objektīvie mērījumi (ar specializētām iekārtām, pielietojot neinvazīvas metodes):

 • Stresa līmeņa mērījumi ar iekārtu Calmlink.
 • Rokas muskuļu spēka mērījumi ar dinamometra iekārtu.
 • Fiziskās slodzes noteikšana, izmantojot sirdsdarbības ritma mērīšanas iekārtu.
 • Muskuļu noguruma mērījumi ar iekārtu Myoton.
 • Papildus veicam indikatīvos darba vides mērījumus, t.sk., mikroklimata, apgaismojuma, trokšņa, CO2 mērījumus.

Izmantojam šādas iekārtas.

Foto: SIA Brabantia Latvia

Nodrošināsim augsti kvalificētus ekspertus:

 • Sertificēti Eiropas ergonomisti (Eur.Erg.),
 • Fizioterapeiti,
 • Ergoterapeiti,
 • Vadībzinību speciālisti,
 • LEAN efektivitātes eksperti,
 • Cilvēkresursu vadības eksperti,
 • Darba aizsardzības speciālisti,
 • Dizaina eksperti.

Mūsu pakaplojumus jau izmanto:

 • Kanādas vēstniecība Latvijā
 • AS Aldaris
 • SIA “Coca-Cola HBC Latvia”
 • AS “Cēsu Alus”
 • Abbott Laboratories Baltics SIA
 • VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”
 • L `oreal Baltic SIA
 • AS “Latvijas Valsts Meži”
 • SIA ABB
 • DS Smith Packaging Latvia, SIA
 • SIA BRABANTIA LATVIA
 • AS Latvijas Finieris
 • SIA Clean R
 • u.c.

Par pakalpojumu iespējām un praktisko mācību-lekciju nodarbībām Jūsu uzņēmuma darbiniekiem, lūdzu, sazinieties ar mums:

E-pasts: info@ergonomika.lv

My New Stories