Apmācības

Praktisko nodarbību un darbagrupu organizēšana uzņēmējsabiedrībām, iestādēm un organizācijām

1. MEISTARKLASE: Ergonomika biroja darbiniekiem

 • Darbs pie datora. Komforts vai diskomforts? Ergonomiskie risinājumi. Ergonomikas pamatprincipi. 
 • Praktiski atslodzes vingrinājumi mugurai, rokām, kājām, acīm, to praktiska demonstrācija, klausītāju iesaistīšana. 
 • Hronisks nogurums un izdegšana darba vidē. Ko darīt? Pašrelaksācijas paņēmieni. 

* Nodarbību vada kompetenti, sertificēti Eiropas speciālisti Ergonomikā (Eur.erg.), sertificēts fizioterapetis-ergoterapeits, starptautiski diplomēti speciālisti, ārsti.

Grupas lielums: līdz 20 cilvēki.

2. MEISTARKLASE : Ergonomika fiziskā darba darītājiem – ražošana, objekti, ārpus telpām nodarbinātajiem u.c. :

 • Ergonomikas nozīme veselības veicināšanā darbā.
 • Praktiskā daļa ar demonstrēšanu, kā pareizi celt, stumt, vilkt un pārvietot smagas nastas.

1.    Ergonomikas pamatprincipi.
2.    Smagumu pārvietošanas metodes, ievērojot ergonomikas pamatprincipus.
3.    Smagumu pārvietošanas palīglīdzekļi.

 • Darbs grupās, praktiski vingrinājumi: smagumu pārvietošana, ievērojot ergonomikas pamatprincipus.

* Nodarbību vada kompetenti, sertificēti Eiropas speciālisti Ergonomikā (Eur.erg.), sertificēts fizioterapetis-ergoterapeits, starptautiski diplomēti speciālisti, ārsti.

Grupas lielums: 10 līdz 15 cilvēki.

3. MEISTARKLASE : Ergonomikas principi darbinieku veiktspējas uzlabošanā un konfliktu risināšanā

 • Mūsdienu konfliktu risināšana darba kolektīvā.
 • Darbinieku profesionālās veiktspējas uzlabošana.

* Nodarbību vada sertificēti kompetenču pilnveides treneri, koučinga speciālisti, ar prakstisku darba pieredzi konfliktu risināšanā organizācijās

Grupas lielums: līdz 20 cilvēki.

4. MEISTARKLASE : Stresa menedžments un autogēnais treniņš

 • Praktiska nodarbība (ar klausītāju iesaistīšanu): stresa menedžments un autogēnais treniņš.

* Nodarbību vada sertificēta ārste neiroloģe un starptautiski sertificēta ārste hipnoterapeite.

Grupas lielums: līdz 20 cilvēki.

5. MEISTARKLASE : Ergonomika un organizāciju efektivitāte

 • Ergonomikas nozīme biznesa veicināšanā.
 • LEAN un ergonomika: pamats biznesa efektivitātei un strādājošo labklājībai darbā.
 • LEAN filozofijas pamatprincipi.
 • LEAN populārākie rīki un metodes.

Prakstiski piemēri un situāciju analīze ar dalībnieku iesaisti, kā ieviest ergonomikas pamatprincipus un uzlabot organizāciju biznesa efektivitāti.

* Nodarbību vada kompetenti, sertificēti Eiropas speciālisti Ergonomikā (Eur.erg.), biznesa konsultanti un LEAN eksperti, Latvijas universitāšu un augstskolu mācībspēki.

Grupas lielums: līdz 20 cilvēki.

6. MEISTARKLASE : Dizaina risinājumi ergonomiskai darba videi

 • Praktiska nodarbība: Dizaina risinājumi ergonomiskai darba videi.

* Nodarbību vada sertificēta dizaina speciāliste.

Grupas lielums: līdz 20 cilvēki.

Latvijas Ergonomikas biedrība piedāvā arī šādas lekcijas pēc izvēles:

 • “Ergonomikas pamati”
 • “Ergonomikas loma mūsdienu mainīgajā darba vidē”
 • “Darbs pie datora. Komforts vai diskomforts?”
 • “Psihoemocionālā relaksācija”
 • “Hroniskā noguruma sindroms. Ko darīt? Praktiski piemēri.”
 • “Hronisks nogurums un izdegšana darbā. Ko darīt?”
 • “Stresa menedžments”
 • “Ergonomisko risku darbā praktiskās novērtēšanas metodes”
 • “Vardarbība un stress darbā. Ko darīt?”
 • “Skolu ergonomika”
 • “Mūsdienu ergonomika un agrīna darba rehabilitācija. Agrīnās rehabilitācijas nozīme muskuļu, skeleta un saistaudu slimību (MSSS) profilaksē”
 • “Fizioterapijas nozīme agrīnajā rehabilitācijā”
 • “Ergonomiskais dizains birojā. Praktiski risinājumi.”
 • “Ergonomika un psihoemocionālais stress darbā. Ko darīt? Autogēnais treniņš”
 • “Atslodzes vingrinājumi darba laikā. Praktiskā pielietošana. Demonstrējumi.”
 • “Praktiski atslodzes vingrinājumi mugurai, rokām, kājām, acīm, to praktiska demonstrācija, klausītāju iesaistīšana.”
 • “Ergonomikas nozīme biznesa veicināšanā”
 • “Ergonomika darbā – veiksmīga biznesa pamats”
 • “Lēmumu pieņemšana ētisku dilemmu gadījumos”
 • “Konfliktu vadība”
 • “Darba snieguma vadība”
 • “Darba dizains un cilvēkcentrēta pieeja”

Nodrošināsim augsti kvalificētus ekspertus:

 • Sertificēti Eiropas ergonomisti (Eur.Erg.),
 • Fizioterapeiti,
 • Ergoterapeiti,
 • Vadībzinību speciālisti,
 • LEAN efektivitātes eksperti,
 • Cilvēkresursu vadības eksperti,
 • Darba aizsardzības speciālisti,
 • Dizaina eksperti.

Mūsu pakaplojumus jau izmanto:

 • Kanādas vēstniecība Latvijā
 • AS Aldaris
 • SIA “Coca-Cola HBC Latvia”
 • AS “Cēsu Alus”
 • Abbott Laboratories Baltics SIA
 • VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”
 • L `oreal Baltic SIA
 • AS “Latvijas Valsts Meži”
 • SIA ABB
 • DS Smith Packaging Latvia, SIA
 • SIA BRABANTIA LATVIA
 • AS Latvijas Finieris
 • SIA Clean R
 • u.c.

Par pakalpojumu iespējām un praktisko mācību-lekciju nodarbībām Jūsu uzņēmuma darbiniekiem, lūdzu, sazinieties ar mums:

E-pasts: info@ergonomika.lv

My New Stories