Latvijas Universitātes 82. zinātniskā konference. Sekcija: Cilvēkfaktors, ergonomika un darba vide, industriālā inženierija

2024. gada 23. februārī Latvijas Ergonomikas biedrība organizēja sekciju “Cilvēkfaktors, ergonomika un darba vide, industriālā inženierija” Latvijas Universitātes starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros. 

Konferencē piedalījās vairāk nekā 95 dalībnieki un ar jaunākajām atziņām nozarē dalījās mūsu biedrības biedri, Latvijas un ārvalstu studenti un vadošie profesionāļi darba aizsardzības un ergonomikas jomā. Starptautisko pienesumu deva prezentācijas no Saūda Arābijas, Lietuvas (Viļņas Universitāte) un Igaunijas (TalTech universitāte un Igaunijas Dzīvību zinātņu Universitāte).

Programma un konferences ziņojumi pieejami ŠEIT.

Konferencez ziņojumu kopsavilkumi pieejami ŠEIT.

Konferences ZOOM ieraksts pieejams ŠEIT

My New Stories