Sertificētie Eiropas Ergonomisti Latvijā

Latvijas Ergonomikas biedrība ir Eiropas Ergonomistu sertifikācijas centra dalībniece

Latvijas nacionālā novērtēšanas komisija (NAB) tika apstiprināta 2015. gada novembrī

 • Vērtēšanas komisijas prezidents Henrijs Kaļķis, Dr.sc., Eur.Erg.

Vērtētāji:

 • Ženija Roja, Dr.med., Eur.Erg.
 • Artis Ruiss, MSc., Eur.Erg.
 • Ričards Balnass, MSc., Eur.Erg.
 • Triinu Sirge, MSc. Eur.Erg. (Igaunija)
 • Sekretāre Inese Vilcāne, MSc.

Vēlaties kļūt par sertificētu Eiropas Ergonomistu (Certified European Ergonomist)? Lūdzu sazinieties ar mums.

Minimālās prasības Sertificētam Eiropas Ergonomistam (Eur.Erg.):
  1. Izglītība: Vismaz trīs gadu universitātes izglītība (120 ECTS), no kuriem 40 ECTS (kredītpunkti) ir veltītiergonomikai.
  2. Pārraudzības apmācība: Viens gads (jāstrādā vismaz 1 gads sertificēta Eiropas Ergonomista vadībā)
  3. Darba pieredze: Divi gadi darba stāžs dažādos ar ergonomiku saistītos projektos pēc Universitātes diploma iegūšanas.

Vairāk informācijas par Eiropas Ergonomistu sertifikācijas centru variet uzzināt šeit: https://www.eurerg.eu/

LEB sertificētie Eiropas ergonomisti Latvijā:

 • Ženija Roja (kopš 2013.g., sertifikāts derīgs līdz 2028.g.)
 • Henrijs Kaļķis (kopš 2013.g., sertifikāts derīgs līdz 2028.g.)
 • Ričards Balnass (kopš 2014.g., sertifikāts derīgs līdz 2025.g.)
 • Renars Čapla (kopš 2016 .g., sertifikāts derīgs līdz 2026.g.)
 • Mihails Perminovs (kopš 2016.g., sertifikāts derīgs līdz 2026.g.)
 • Artis Ruiss (kopš 2017.g., sertifikāts derīgs līdz 2022.g.)
 • Dagnis Garais (kopš 2017.g., sertifikāts derīgs līdz 2027.g.)
 • Inese Vilcāne (kopš 2018.g., sertifikāts derīgs līdz 2023.g.)
 • Anatolijs Roganovs (kopš 2022.g., sertifikāts derīgs līdz 2027.g.)
 • Ieva Kalve (kopš 2023.g., sertifikāts derīgs līdz 2028.g.)
 • Sabīne Mikulāne-Dzelzkalēja (kopš 2023.g., sertifikāts derīgs līdz 2028.g.)

LEB sertificētie Eiropas ergonomisti Igaunijā:

 • Triinu Sirge (kopš 2017.g., sertifikāts derīgs līdz 2027.g.)
 • Märt Reinvee (kopš 2022.g., sertifikāts derīgs līdz 2027.g.)
 • LEB sertificētie Eiropas ergonomisti Lietuvā:

  • Kazys Algirdas Kaminskas (kopš 2016.g.)

  My New Stories