Latvijas Ergonomikas biedrība

Reģ. Nr. 40008106835
Juridiskā adrese: Stabu iela 15-17, Rīga, LV-1010, Latvija

Tālr.: (+371) 23303999,
e-pasts: info@ergonomika.lv

Bankas konts:
AS Swedbank, kods: HABA LV 22,
konta Nr. LV16HABA0551014760704

Lūdzu sazinieties ar mums