University of Latvia scientific conference No. 76. session Ergonomics and Work Environment, Industrial Engineering

In collaboration with Latvian Ergonomics Society and Master study program “Work Environment and expertise, Industrial Engineering”

Venue:  23rd of February, 2018, University of Latvia, Jelgavas Street 1, Academic Center of Natural Sciences

Session Leaders: professor Ženija Roja and associate professor Henrijs Kaļķis

Conference language: Latvian

Conference handout materials (in Latvian):

Ieva Tetere, Henrijs Kaļķis, Ženija Roja (PREZENTĀCIJA)
DARBA STRESS UN BIOMEHĀNISKIE RISKA FAKTORI PROFESIONĀLAJĀ SPORTĀ

Kristīne Juhņeviča (PREZENTĀCIJA)
AIZSARDZĪBAS UN PROFILAKTISKO PASĀKUMU IZSTRĀDĀŠANA SIA KNAUF

Kristīne Andža, Henrijs Kaļķis, Artis Ruiss (PREZENTĀCIJA)
ERGONOMISKO RISKU ANALĪZE APSTRĀDES RŪPNIECĪBAS UZŅĒMUMĀ X

Dagnis Garais (PREZENTĀCIJA)
VAI ERGONOMIKA IR EKONOMISKI IZDEVĪGA?

Gita Vlasova, Henrijs Kaļķis
ERGONOMISKIE RISINĀJUMI RAŽOŠANAS UZŅĒMUMA DARBA KVALITĀTES UZLABOŠANĀ

Jolanta Maņihina (PREZENTĀCIJA)
TRAUMATISMA RISKA FAKTORI PĀRSTRĀDES IEKĀRTU OPERATORU DARBĀ, TO SAMAZINĀŠANAS IESPĒJAS LEAN SISTĒMAS IETVAROS

Liene Berga (PREZENTĀCIJA)
VESELĪBAS APRŪPĒ NODARBINĀTO INFICĒŠANĀS DARBA VIDES RISKI, AR TIEM SAISTĪTIE NELAIMES GADĪJUMI DARBĀ UN TO NOVĒRŠANAS PASĀKUMI

Artis Ruiss, Henrijs Kaļķis, Ženija Roja, Kristīne Andža  (PREZENTĀCIJA)
ERGONOMISKIE RISKI BIROJA DARBINIEKIEM UN TO SAMAZINĀŠANAS IESPĒJAS UZŅĒMUMĀ X

Henrijs Kaļķis, Ženija Roja, Irina Rezepina
LEAN PIEEJA ERGONOMIKĀ

Uldis Karlsons (PREZENTĀCIJA)
DARBA VIDES SPECIFIKA LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTĒ AKADĒMISKAJAM PERSONĀLAM

Ināra Roja, Ženija Roja, Jānis Zaļkalns (PREZENTĀCIJA)
BOSINGS – PSIHOSOCIĀLS ARODRISKS DARBVIETĀ

Ansis Ventiņš, Henrijs Kaļķis (PREZENTĀCIJA)
CILVĒKRESURSU ATTĪSTĪBA ORGANIZĀCIJĀ X UN TĀS PILNVEIDOŠANAS IESPĒJAS

My New Stories