University of Latvia scientific conference No. 77. session Ergonomics and Work Environment, Industrial Engineering

In collaboration with Latvian Ergonomics Society and Master study program “Work Environment and expertise”

Venue:  08th of March, 2019, University of Latvia, Faculty Of Chemistry, Jelgavas Street 1, Academic Center of Natural Sciences

Session Leaders: professor Ženija Roja and associate professor Henrijs Kaļķis

Conference language: Latvian

Conference handout materials (in Latvian):

Henrijs Kaļķis ERGONOMISKĀS SLODZES INDIKATORI MŪSDIENU
SOCIĀLTEHNISKAJĀ SISTĒMĀ: ASV PĒTĪJUMA PIEREDZE

Ženija Roja GARĪGĀS UN FIZISKĀS SLODZES MIJIEDARBĪBA VESELĪBAS APRŪPĒ NODARBINĀTTAJIEM

Juris Andersons KOMBINĒTIE DARBA VIDES RISKI PĀRTIKAS ĶĪMIJAS
NOZARES LABORATORIJĀS, PREVENTĪVIE PASĀKUMI DARBA AIZSARDZĪBAI

Baiba Čehova STATISTIKAS DATI PAR NOTIKUŠAJIEM NELAIMES GADĪJUMIEM, PIRMREIZĒJI APSTIPRINĀTAJIEM ARODSLIMNIEKIEM UN ARODSLIMĪBU IZVEIDOŠANĀS CĒLOŅIEM 2018.GADĀ

Dagnis Garais DROŠĪBAS KULTŪRA UN TĀS DIAGNOSTIKA

Kristīne Juhņeviča DARBA AIZSARDZĪBAS SISTĒMAS PILNVEIDOŠANA LATVIJAS UNIVERSITĀTES TEHNISKAJAM PERSONĀLAM – EFEKTĪVS
LĪDZEKLIS DARBA ORGANIZĀCIJĀ

Kristīne Andža, Henrijs Kaļķis ERGONOMISKIE DARBA VIDES RISKI UN NODARBINĀTO DARBSPĒJAS RAŽOŠANAS ORGANIZĀCIJĀ X

Anita Lapina, Uldis Karlsons DARBA VIDE UGUNSDZĒSĒJIEM GLĀBĒJIEM

Liene Berga INFICĒŠANĀS NELAIMES GADĪJUMI VESELĪBAS APRŪPĒ NODARBINĀTAJIEM: STATISTIKA UN PREVENTĪVIE PASĀKUMI UNIVERSITĀTES SLIMNĪCĀ

Diāna Madelāne ERGONOMIKAS NOZĪME LOKOMOTĪVES MAŠĪNISTA
ARODVESELĪBĀ UZŅĒMUMĀ X

My New Stories