Latvijas Universitātes 77. zinātniskā konference. Sekcija: Ergonomika un darba vide, industriālā inženierija

2019. gada 08. martā notika Latvijas Universitātes 77. zinātniskā konference. Sekcija: Ergonomika un darba vide, industriālā inženierija.

Konferencē piedalījās Latvijas Universitātes studenti, maģistranti, Latvijas Ergonomikas biedrības biedri.

Sekciju vadīja: asoc. profesore Ženija Roja un asoc. profesors Henrijs Kaļķis

Konferences prezentāciju izdales materiāls:

Henrijs Kaļķis ERGONOMISKĀS SLODZES INDIKATORI MŪSDIENU
SOCIĀLTEHNISKAJĀ SISTĒMĀ: ASV PĒTĪJUMA PIEREDZE

Ženija Roja GARĪGĀS UN FIZISKĀS SLODZES MIJIEDARBĪBA VESELĪBAS APRŪPĒ NODARBINĀTTAJIEM

Juris Andersons KOMBINĒTIE DARBA VIDES RISKI PĀRTIKAS ĶĪMIJAS
NOZARES LABORATORIJĀS, PREVENTĪVIE PASĀKUMI DARBA AIZSARDZĪBAI

Baiba Čehova STATISTIKAS DATI PAR NOTIKUŠAJIEM NELAIMES GADĪJUMIEM, PIRMREIZĒJI APSTIPRINĀTAJIEM ARODSLIMNIEKIEM UN ARODSLIMĪBU IZVEIDOŠANĀS CĒLOŅIEM 2018.GADĀ

Dagnis Garais DROŠĪBAS KULTŪRA UN TĀS DIAGNOSTIKA

Kristīne Juhņeviča DARBA AIZSARDZĪBAS SISTĒMAS PILNVEIDOŠANA LATVIJAS UNIVERSITĀTES TEHNISKAJAM PERSONĀLAM – EFEKTĪVS
LĪDZEKLIS DARBA ORGANIZĀCIJĀ

Kristīne Andža, Henrijs Kaļķis ERGONOMISKIE DARBA VIDES RISKI UN NODARBINĀTO DARBSPĒJAS RAŽOŠANAS ORGANIZĀCIJĀ X

Anita Lapina, Uldis Karlsons DARBA VIDE UGUNSDZĒSĒJIEM GLĀBĒJIEM

Liene Berga INFICĒŠANĀS NELAIMES GADĪJUMI VESELĪBAS APRŪPĒ NODARBINĀTAJIEM: STATISTIKA UN PREVENTĪVIE PASĀKUMI UNIVERSITĀTES SLIMNĪCĀ

Diāna Madelāne ERGONOMIKAS NOZĪME LOKOMOTĪVES MAŠĪNISTA
ARODVESELĪBĀ UZŅĒMUMĀ X

My New Stories