Pensilvānijas Pavalsts universitātes profesora Andra Freivalda vieslekcija “Ergonomikas pamati” un “Ergonomikas pamati un kognitīvā ergonomika”

2019. gada 30. un 31. maijā notika Pensilvānijas Pavalsts universitātes profesora Andra Freivalda vieslekcijas “Ergonomikas pamati” un “Ergonomikas pamati un kognitīvā ergonomika” Latvijas Universitātes Dabas mājā, Jelgavas ielā 1.

Pensilvānijas Pavalsts Universitātes Lucas profesors Andris Freivalds ir sertificēts, profesionāls ergonomists. Viņš ir attīstījis cilvēka faktora un ergonomikas zinātniski pētniecisko virzienu ASV, vada vairākus studiju kursus ergonomikā, biomehānikā, darba psiholoģijā, muskuļu un skeleta sistēmas modelēšanā, izveidojis Ergonomikas / Cilvēka Faktora mācību un pētniecības laboratoriju. Pēdējo 30 gadu laikā arī konsultējis vairāk nekā 90 uzņēmumus un ieviesis ergonomiskos risinājumus. ASV pārstāv Ergonomikas asociāciju un Industriālo inženieru institūtu, kā arī ir starptautisko žurnālu “International Journal of Industrial Ergonomics” un “Applied Ergonomics” redkolēģijās. Kopš 2008. gada ir Latvijas Ergonomikas biedrības goda biedrs. Vairākkārt viesojies Latvijas Universitātē ar vieslekcijām ergonomikas jomā.

Informācija LU BVEF mājaslapā: LATVIJAS UNIVERSITĀTĒ AR LEKCIJĀM UZSTĀSIES PENSILVĀNIJAS PAVALSTS UNIVERSITĀTES PROFESORS ANDRIS FREIVALDS

Lekciju ierakstus skatīt:

1. diena 1. daļa

1. diena 2. daļa

2. diena 1. daļa

2. diena 2. daļa

My New Stories