University of Latvia scientific conference No. 78. session Ergonomics and Work Environment, Industrial Engineering

Venue:  06th of March, 2020, University of Latvia, Faculty Of Chemistry, Jelgavas Street 1, Academic Center of Natural Sciences

The conference section is organized to gain experience in scientific and practical research on the work environment, ergonomic risks in the work environment, which is closely related to the engineering sciences needed today. It will definitely be of interest to the future students of the bachelor’s study program “Industrial Engineering Management”, as well as the professional master’s study program “Work Environment Protection and Expertise”. The human factor plays an important role in promoting the development of organizations in the Latvian economy.

Session Leaders: professor Ženija Roja and associate professor Henrijs Kaļķis

Conference language: Latvian

Conference handout materials (in Latvian):

Ženija Roja, Henrijs Kaļķis (Latvijas Universitāte) ŠUVĒJU SLODZE DARBĀ UN AGRĪNĀ MULTIDISCIPLINĀRĀ REHABILITĀCIJA

Juris Andersons, Ženija Roja, Henrijs Kaļķis, Ingars Reinholds (Latvijas Ergonomikas biedrība) 5S PIEEJA LABORATORIJĀS

Rasa Gaidlazda, Aivars Silinēvičs, Lana Pētersone, Rita Apine (Lexel Fabrika) INOVATĪVI ERGONOMISKIE RISINĀJUMI UN FIZIOTERAPEITA LOMA MSS PREVENCIJĀ RAŽOŠANAS UZŅĒMUMA DARBINIEKIEM – LABĀS PRAKSES PIEMĒRS LEXEL FABRIKĀ RĪGĀ.

Dana Grossu, Henrijs Kaļķis (RSU) VISAPTVEROŠĀS KVALITĀTES VADĪBAS SNIEGUMA MĒRĪŠANAS RĪKI VESELĪBAS APRŪPES ORGANIZĀCIJĀS

Edgars Ivans (Latvijas Universitāte) DARBA VIDES RISKI NODARBINĀTIEM CEĻU BŪVNIECĪBĀ UN PREVENTĪVIE PASĀKUMI

Uldis Karlsons, Laura Zainutdinova (Latvijas Lauksaimniecības universitāte) DARBA VIDE MAZAJĀS HIDROBŪVĒS

Lolita Treisnere, Aigars Skraucis, Ingus Grāveris (Latvijas Universitāte) DARBA VIDES RISKI BIROJA DARBINIEKIEM, LABKLĀJĪBA DARBĀ PILNVEIDOŠANA

Kristīne Andža, Henrijs Kaļķis (Latvijas Universitāte) FIZISKĀ SLODZE UN PROFILAKTISKIE PASĀKUMI APSTRĀDES RAŽOŠANAS UZŅĒMUMĀ X

Iveta Daugule (Latvijas Universitāte) DARBINIEKU INSTRUKTĀŽA TIEŠSAISTĒ – IESPĒJAS UN IZAICINĀJUMI

Dagnis Garais (“Ventspils nafta” termināls) IERADUMI vs DROŠĪBA

Ināra Roja (Latvijas Ergonomikas biedrība)AUTOGĒNĀ TRENIŅA PIELIETOŠANA PSIHOEMOCIONĀLA STRESA GADĪJUMĀ

My New Stories