Latvijas Universitātes 78. zinātniskā konference. Sekcija: Ergonomika un darba vide, industriālā inženierija

2020. gada 06. martā notika Latvijas Universitātes 78. zinātniskā konference. Sekcija: Ergonomika un darba vide, industriālā inženierija.

Konferences sekcija tiek organizēta, lai iegūtu pieredzi zinātniski praktiskajos pētījumos par darba vidi, ergonomiskajiem riskiem darba vidē, kas ir cieši saistīta ar mūsdienās nepieciešamajām inženierijas zinātnēm. Tas noteikti interesēs topošos bakalaura studiju programmas “Industriālās inženierijas vadības” studentus, kā arī profesionālās maģistra studiju programmas “Darba vides aizsardzība un ekspertīze”. Cilvēka faktoram ir būtiska nozīme, lai veicinātu organizāciju attīstību Latvijas tautsaimniecībā.

Sekciju vadīja: asoc. profesore Ženija Roja un asoc. profesors Henrijs Kaļķis

Konferences prezentāciju izdales materiāls:

Ženija Roja, Henrijs Kaļķis (Latvijas Universitāte) ŠUVĒJU SLODZE DARBĀ UN AGRĪNĀ MULTIDISCIPLINĀRĀ REHABILITĀCIJA

Juris Andersons, Ženija Roja, Henrijs Kaļķis, Ingars Reinholds (Latvijas Ergonomikas biedrība) 5S PIEEJA LABORATORIJĀS

Rasa Gaidlazda, Aivars Silinēvičs, Lana Pētersone, Rita Apine (Lexel Fabrika) INOVATĪVI ERGONOMISKIE RISINĀJUMI UN FIZIOTERAPEITA LOMA MSS PREVENCIJĀ RAŽOŠANAS UZŅĒMUMA DARBINIEKIEM – LABĀS PRAKSES PIEMĒRS LEXEL FABRIKĀ RĪGĀ.

Dana Grossu, Henrijs Kaļķis (RSU) VISAPTVEROŠĀS KVALITĀTES VADĪBAS SNIEGUMA MĒRĪŠANAS RĪKI VESELĪBAS APRŪPES ORGANIZĀCIJĀS

Edgars Ivans (Latvijas Universitāte) DARBA VIDES RISKI NODARBINĀTIEM CEĻU BŪVNIECĪBĀ UN PREVENTĪVIE PASĀKUMI

Uldis Karlsons, Laura Zainutdinova (Latvijas Lauksaimniecības universitāte) DARBA VIDE MAZAJĀS HIDROBŪVĒS

Lolita Treisnere, Aigars Skraucis, Ingus Grāveris (Latvijas Universitāte) DARBA VIDES RISKI BIROJA DARBINIEKIEM, LABKLĀJĪBA DARBĀ PILNVEIDOŠANA

Kristīne Andža, Henrijs Kaļķis (Latvijas Universitāte) FIZISKĀ SLODZE UN PROFILAKTISKIE PASĀKUMI APSTRĀDES RAŽOŠANAS UZŅĒMUMĀ X

Iveta Daugule (Latvijas Universitāte) DARBINIEKU INSTRUKTĀŽA TIEŠSAISTĒ – IESPĒJAS UN IZAICINĀJUMI

Dagnis Garais (“Ventspils nafta” termināls) IERADUMI vs DROŠĪBA

Ināra Roja (Latvijas Ergonomikas biedrība)AUTOGĒNĀ TRENIŅA PIELIETOŠANA PSIHOEMOCIONĀLA STRESA GADĪJUMĀ

My New Stories