IZNĀKUSI ZINĀTNISKĀ MONOGRĀFIJA: CILVĒKFAKTORS UN ERGONOMIKA DARBĀ

Īsa anotācija:

Mēs dzīvojam strauju vides, demogrāfisko un tehnoloģiju pārmaiņu laikmetā. Jaunu darba modeļu un jaunu tehnoloģiju ieviešana ir radījusi jaunus izaicinājumus ergonomikas speciālistiem. Ikviena tautsaimniecības nozare arvien vairāk orientējas uz ražīguma kāpinājumu, tehnoloģiju attīstību, nodrošinot uzņēmējdarbību un organizācijas konkurētspēju ilgtermiņā. Nozīme ir ražošanas automatizācijai un robotizācijai, kas ir viens no tehniskā progresa mērķiem. Zinātniskā monogrāfija “Cilvēkfaktors un ergonomika darbā” palīdzēs ikvienam izprast ergonomikas nozīmi darba procesā, saprast, ka visas no apskatītajām ergonomikas jomām ir savstarpēji saistītas, ka cilvēks darbā un viņa darbaspējas, ierobežojumi, prasības to apvienošanā ir neaizstājama vērtība ikvienā organizācijā.

Par autoriem:

Ženija Roja un Henrijs Kaļķis ir Latvijas Universitātes profesori ar ilgstošu praktisko un zinātnisko pieredzi Ergonomikā. Ženija Roja ir arodslimību un arodveselības sertificēta ārste, sertificēta Eiropas ergonomiste (Eur. Erg.), Latvijas Zinātnes padomes eksperte medicīnā. Kopš 2006. gada vada Latvijas Ergonomikas biedrību. Henrijs Kaļķis ir Latvijas Ergonomikas biedrības valdes loceklis, sertificēts Eiropas ergonomists (Eur. Erg.), Latvijas Zinātnes padomes eksperts vadībzinātnē.

Grāmatu var iegādāties: Latvijas Ergonomikas biedrība (info@ergonomika.lv)

Cena: 30 Eur

Foto: Madara Rakšte

My New Stories