Dr.sc. admin. Henrijs Kaļķis veica pētījumu ergonomikā Pensilvānijas pavalsts universitātē, ASV

Latvijas Ergonomikas biedrības valdes loceklis, Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes Vadībzinību katedras docents Henrijs Kaļķis bija devies uz ASV, Pensilvānijas pavalsts universitāti veikt pētījumu ergonomikā, jo 2014./2015. mācību gadā saņēmis prestižo Fulbraita pētnieka stipendiju.

Šodien pasaulē ergonomika darbā tiek uzskatīta par vienu no svarīgākajām uzņēmējdarbības jomām. ASV pētnieki jau kopš Otrā pasaules kara ir novērtējuši ergonomikas nozīmi organizācijas ražīguma kāpināšanā, pielāgojot darbu cilvēkam un nodrošinot ērtības ikvienam strādājošam, par ko liecina menedžemeta zinātnieku un pētnieku F. Teilora, F. Gilbreta u.c. atklājumi.

Henrijs Kaļķis bija devies uz Ameriku Pensilvānijas pavalsts universitāti, lai veiktu zinātnisko pētījumu par ergonomikas metožu pielietošanu mūsdienu moderno tehnoloģiju vidēs šīs Universitātes profesora, pasaulē atzītā zinātnieka ergonomikā Andra Freivalda vadībā, kuram ir milzīga zinātniskā un profesionālā pieredze ergonomikā.

H. Kaļķis Pensilvānijas pavalsts universitātē ne tikai veica zinātnisko pētījumu, bet arī lasīja lekcijas studentiem, kas notika interaktīvās auditorijās un tās vienlaicīgi tika translētas uz citām valstīm, piemēram, Seulas Nacionālo universitāti Korejā. “Šāds lekciju pasniegšanas stils ir ļoti noderīgs ne tikai studentiem ārvalstīs, apgūstot citu valstu pieredzi, bet arī pasniedzējiem. Šādi kontakti paplašina redzes loku un atklāj jaunas iespējas sevis pilnveidošanā”, atzina Dr. Henrijs Kaļķis.

2015. gada februārī Henrijs Kaļķis atgriezās Latvijā, lai iegūtās zināšanas Pensilvānijas pavalsts Universitātē ergonomisko pētījumu jomā varētu veiksmīgi pielietot mācību procesā un pētījumos. Henrijs Kaļķis ir pārliecināts, ka šī sadarbība Fulbraita stipendijas ietvaros nebeigsies un nākotnē paredzēta plašāka sadarbības izveidošana. „Es lepojos, ka man bija iespēja papildināt zināšanas un praktiskās iemaņas stažējoties Pensilvānijas pavalsts Universitātē pasaulē atzīto ergonomistu vadībā. Iegūtā pieredze noteikti noderēs manās turpmākajās darba gaitās”, saka H. Kaļķis.

Plašāka informācija par Dr. Henrija Kaļķa pieredzi atrodama angļu valodā ŠEIT.

My New Stories