Konference: Ergonomika un efektīva biznesa attīstība

JAUNA KONFERENCE: Ergonomika un efektīva biznesa attīstība

(2014.gada 2. oktobrī)

Latvijas Ergonomikas biedrība (LEB) un Biznesa efektivitātes asociācija (BEA) 2014. gada 2. oktobrī rīkoja konferenci “Ergonomika un efektīva biznesa attīstība” Eiropas Ergonomikas mēneša ietvaros.
Organizācijas ilgtspējīga attīstība ir saistīta ar tās darbības efektivitāti ilgtermiņā. Efektīvs darbs, progresīva biznesa vide nozīmē nemitīgu, dinamisku attīstību un reformas, investīcijas tehnoloģijās un cilvēkresursos.
Šodienas darba tirgū cilvēks ir galvenais ekonomiski aktīvās vides elements.

Tāpēc ergonomikas mērķis ir veicināt strādājošo labklājību, drošus, veselīgus, komfortablus darba apstākļus un darbavietas, nodrošinot modernas tehnoloģijas, augstu darba izpildījumu, panākot konkurētspējīgus organizācijas efektivitātes rādītājus.

Prezentācijas:

Kontaktinformācija BEA:

  • Ginta Grandāne
  • info@efektivs.lv
  • T: 2 949 3161

Kontaktinformācija LEB:

  • Aiga Cedere: 20045578
  • ergonomika1@gmail.com

My New Stories