Latvijas Universitātes 79. zinātniskā konference. Sekcija: Ergonomika un darba vide, industriālā inženierija

0

2021. gada 05. martā notika Latvijas Universitātes 79. zinātniskās konferences sekcija “Ergonomika un darba vide, industriālā inženierija” sadarbībā ar Latvijas Ergonomikas biedrību.

Konferences sekcija notika attālināti un to apmeklēja gandrīz 80 dalībnieku.

Prezentētāji konferencē uzstājās arpraktiskiem un teorētiskiem pētījumu rezultātiem un tēmas bija ļoti aktuālas. Dalībnieki ieguva pieredzi par attālinātā darba iespējām COVID-19 apstākļos, cilvēkfaktora nozīmi organizāciju vadībā, ergonomiskiem un inženiertehniskiem risinājumiem mūsdienu darba vidē, kā arī par ergonomikas un mūsdienu darba aizsardzības risinājumiem, t.sk. par arodlimnieku darbā iekārtošanas risinājumiem u.c.

Konferences sekcija tika organizēta, lai iegūtu pieredzi zinātniski praktiskajos pētījumos par darba vidi, ergonomiskajiem riskiem darba vidē, kas ir cieši saistīta ar mūsdienās nepieciešamajām inženierijas zinātnēm. Sekcija bija lietderīga topošajiem bakalaura studiju programmas “Industriālās inženierijas vadības” studentiem, kā arī profesionālās maģistra studiju programmas “Darba vides aizsardzība un ekspertīze” studentiem un absolventiem.

Sekciju vadīja: asoc. profesore Ženija Roja un profesors Henrijs Kaļķis

Konferences prezentāciju izdales materiāls:

Anete Grūbe, Aleksandra Grigorjeva, Jeļena Reste PLAUKSTAS VIRSMAS TEMPERATŪRAS ATŠĶIRĪBAS

Juris Andersons, Ingars Reinholds ZOOM NOGURUMS

Dāvids Helmanis CILVĒKFAKTORA IETEKME UZ ORGANIZĀCIJAS ATTĪSTĪBU

Kristīne Juhņeviča COVID-19 PANDĒMIJAS IETEKME UZ NODARBINĀTAJIEM, STRĀDĀJOT ATTĀLINĀTI

Annija Pozņaka, Annija Melngārša, Henrijs Kaļķis MODERNI ERGONOMISKIE RISINĀJUMI MĀJAS OFISAM UN MŪSDIENU AUTOMATIZĒTĀS RAŽOŠANAS UZLABOJUMI UN INOVĀCIJAS

Alise Girdjuka DARBA VIDES RISKI UN INOVATĪVI PREVENTĪVIE PASĀKUMI PAPĪRA UN PAPĪRA IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANAS NOZARĒ

Jekaterina Ivanovska COVID-19 IZAICINĀJUMS AUTOKRAVU PĀRVADĀJUMIEM LATVIJĀ. SIA “KREISS” PRAKSES PIEMĒRS

Dagnis Garais ARODSLIMNIEKU DARBĀ IEKĀRTOŠANAS RISINĀJUMI PĒC ARODSLIMĪBU ĀRSTA KOMISIJAS SLĒDZIENA

Lana Pētersone, Rasa Gaidlazda ERGONOMISKO RISKA FAKTORU EKSPOZĪCIJAS MAZINĀŠANA ELEKTRONISKO IEKĀRTU MONTIERIEM

Jurijs Glušņovs DARBS PIE DATORA ATTĀLINĀTA DARBA APSTĀKĻOS UN VESELĪBAS VEICINĀŠANAS PASĀKUMI

Laura Gelderiņa, Monta Blumberga, Jānis Verners Birnbaums, Jeļena Reste COMPARISON OF LOWER LEG MUSCLE TENSION WHILE STANDING IN 3 CM HEEL SHOES ON ANTI-FATIGUE MAT AND HARD FLOOR

Rūta Kauce, Ēriks Vidžups, Darja Kaļužnaja, Ilona Jansone, Jeļena Reste MEDICĪNISKO SEJAS MASKU ERGONOMIKAS NOVĒRTĒJUMS GARĪGĀ DARBA APSTĀKĻOS: PILOTA PROJEKTS

Uldis Karlsons, Igors Boldāns BIOLOĢISKO RISKU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI POLICIJAS DARBĀ

Sabīne Mikulāne, Henrijs Kaļķis ERGONOMISKIE RISKI UN NODARBINĀTO PRODUKTIVITĀTE BIROJA DARBINIEKIEM, PREVENTĪVIE RISINĀJUMI

Dana Grossu, Henrijs Kaļķis VISAPTVEROŠĀS KVALITĀTES VADĪBAS SNIEGUMA VĒRTĒŠANA VESELĪBAS APRŪPES VIDĒ: KVALITATĪVS SISTEMĀTISKS PĀRSKATS

Kristīne Andža, Henrijs Kaļķis CILVĒKFAKTORS UN RISKU NOVĒRTĒŠANAS METODIKA RAŽOŠANAS UZŅĒMUMOS

Jans Ciukšo KLIENTU APKALPOŠANAS AKTUĀLIE FAKTORI VESELĪBAS APRŪPES SISTĒMĀ

Ināra Roja STRESA MONITORĒŠANA ATTĀLINĀTA DARBA APSTĀKĻOS

Agnese Melluma, Ženija Roja, Henrijs Kaļķis ĶĪMISKIE DARBA VIDES RISKI FARMACEITU DARBĀ

My New Stories