Latvijā tiek veikts pētījums par ergonomiskās slodzes indikatoriem

6

Latvijas Ergonomikas biedrības valdes loceklis un Latvijas Universitātes profesors, pētnieks Henrijs Kaļķis veic pētījumu “Ergonomiskās slodzes indikatori mūsdienu tehnoloģiju darba vidē un to uzlabošanas iespējas sociāltehniskā sistēmā “Cilvēks-mašīna-vide””.

Pētījuma virsmērķis ir noteikt ergonomiskā stresa indikatorus mūsdienu tehnoloģiju darba vidē un radīt ergonomiskā stresa modeli sociāltehniskā sistēmā „Cilvēks–mašīna-vide”, parādot uzlabošanas virzienus un iespējas.

Pētījumā tiek apvienotas starpdisciplinārās un multidisciplinārās pieejas, ieskaitot ergonomikas, veselības un drošības un biznesa vadības metodes, un pieejas, saistot tās ar multidisciplināriem aspektiem ražošanā Latvijā (arodveselību, vadību, cilvēkresursiem, ergonomisko iejaukšanos).

Jau šobrīd H. Kaļķis aktīvi izanalizējis ergonomiskā stresa un slodzes parametru teorētiskos aspektus un aktīvi uzsācis to mērīšanu un novērtēšanu dažādās Latvijas Organizācijās. Par pētījuma progresu tuvāk variet iepazīties Latvijas Universitātes mājas lapā.

Projekts tiek realizēts pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta ietvaros Latvijas universitātē, projekta nosaukums: Ergonomiskās slodzes indikatori mūsdienu tehnoloģiju darba vidē un to uzlabošanas iespējas sociāltehniskā sistēmā “Cilvēks-mašīna-vide”, Projekta līguma numurs: 1.1.1.2/VIAA/3/19/546.

My New Stories