74. Latvijas Universitātes zinātniskā konference, sekcija “Ergonomika un darba vide”

Konference rīkota sadarbībā ar Latvijas Ergonomikas biedrību un LU maģistra studiju programmu “Darba vides aizsardzība un ekspertīze”.

Konference notika 2016. gada 19. februārī Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē, Jelgavas ielā 1, plkst. 15:00.

Sekciju vadīja: as. profesore Ženija Roja un docents Henrijs Kaļķis

Konferences prezentāciju izdales materiāls:

Ž. Roja. Ergonomikas un darba veselības aktualitātes Latvijā un citur pasaulē.
H. Kaļķis. Sertificēti Eiropas ergonomisti un to priekšrocības Latvijā.
A. Piščeva. Psihosociālie riski dzelzceļu darbiniekiem un to samazināšanas iespējas.
I. Vilcāne. Elektromagnētiskie lauki kā darba vides riska faktors un tā mazināšanas iespējas.
S. Rūtiņa-Rūtenberga. Psihosociālie riski un nodarbināto darba spējas zvanu centros strādājošajiem.
I. Reinholds. Pieredze PVO rīkotā Baltijas valstu seminārā “Ķīmisko risku ietekmes  uz cilvēku veselību novērtējums”.
J. Osipova. Traumatisma riski veselības aprūpes iestādēs nodarbinātiem.
I. Roja.  Hroniska noguruma sindroms un tā novēršanas iespējas darbā.
I. Garteļa. Darba aizsardzības iekšējās uzraudzības sistēmas ekspertīze un risku novērtēšana mazajā uzņēmumā.
I. Kantāne. Darba vides risku analīze apģērbu tirdzniecības veikalu tīklā un preventīvie pasākumi.
U. Karlsons. Nepilnības darba aizsardzības sodu sistēmā Latvijā.
D. Garais. Veselības veicināšanas nozīme Darba aizsardzībā.

My New Stories