Starpdisciplināra konference: ERGONOMIKA DARBĀ – IZAICINĀJUMS VESELĪBAS VEICINĀŠANĀ

2018. gada 5. oktobrī Latvijas Universitātē notika starpdisciplinārā konference “Ergonomika darbā – izaicinājums veselības veicināšanā”. Pasākums tika organizēts Eiropas ergonomikas mēneša ietvaros un veltīts Latvijas simtgadei sadarbībā ar Latvijas Ergonomikas biedrību un Latvijas Optometristu un optiķu asociāciju. Pasākums tika organizēts Latvijas Universitātes studiju programmu “Darba vides aizsardzība un ekspertīze” un “Optometrija”, kā arī projekta “Redzes ergonomikas pētījumu vides attīstība” ietvaros.

Šogad konferencē tika uzsvērta kognitīvā ergonomika, kas mūdienās tiek arvien vairāk pielietota darba procesu analīzē un to uzlabošanā, kā arī tika izcelta datorergonomika. Tēmas bija arī saistītas ar veselības problēmām saistībā ar acu noslodzi, strādājot ar datoru un tika prezentēti iespējamie preventīvie pasākumi.

Konferences prezentāciju izdales materiāls:

Ženija Roja – Ergonomika – izaicinājums veselības veicināšanā

Jolanta Maņihina – Ergonomiskā pieeja veselības veicināšanai ražošanas uzņēmumā Stora Enso

Karola Panke – Datori un redze – problēmas, atziņas un ieteikumi

Evita Kassaliete –  Cilvēka asaru sistēma un vide – pētījums par darbinieku redzi DAC, atziņas un iespējamie risinājumi

Ināra Roja – Kognitīvā ergonomika – mentālās darba slodzes analīze un risinājumi

Dagnis Garais – Kognitīvā ergonomika – praktiskie risinājumi veselības veicināšanā (Latvijas pieredze)

Valsts darba inspekcijas aktuālie video:

Kampaņas «Atkrāpies» video

Kampaņas «Veselīgās darba vietās turi grožos bīstamās vielas» video

Napo video par ķīmiskām vielām

OiRA Video

Napo video par OiRA

My New Stories