ERGONOMIKAS IETEKME UZ BIZNESU

Latvijas Ergonomikas biedrības valdes loceklis, prof. Henrijs Kalkis runā par ergonomikas ietekmi uz biznesu. Prof. Henrijs Kalkis vairākus gadus studējis un stažējies ārpus Latvijas. Tagad viņš ir jaunās profesionālās bakalaura studiju programmas “Industriālās inženierijas vadība” direktors . Bieži vien ar vārda «ergonomika» pirmās asociācijas ir saistītas ar pareizu krēsla un galda augstumu, strādājot pie datora. Tomēr ergonomika ir daudz plašāka tēma un Henrijs Kaļķis pēta, kā šī joma iet sasaistē ar biznesu un darba ražīgumu.

My New Stories