Autogēnā treniņa pielietošana stresa situācijās neiroloģijas praksē

Mūsu dienās stress cilvēka dzīvē ir neatņemama ikdienas sastāvdaļa. Nelielās devās tas motivē domāt un rīkoties. Bet, ja stresa ir pārāk daudz, tas negatīvi ietekmē cilvēka fizisko un garīgo labklājību. Latvijas sabiedrībai šobrīd nav pietiekamas informācijas par preventīviem pasākumiem stresa mazināšanā vai novēršanā, psihofiziskās pašregulācijas paņēmieniem. Tāpēc šī darba mērķis ir pievērst lasītāju uzmanību autogēnam treniņam kā aktivizējošai psihopreventīvai metodei fiziskās un garīgās spriedzes izraisīto simptomu novēršanā.
Grāmata paredzēta ārstiem neirologiem, ģimenes ārstiem, arodveselības un arodslimību ārstiem, psihologiem, studentiem, kā arī citiem interesentiem, t.sk. darba devējiem un darba ņēmējiem.

Autore: Ināra Roja, Dr. med., sertificēta neiroloģe

Grāmatu var iegādāties: Latvijas Ergonomikas biedrība (info@ergonomika.lv)

Cena: 5 Eur

My New Stories