21.10.2021 norisināsies seminārs: Cilvēkorientēti un ergonomiski risinājumi dizainā

Klāt Oktobris, kas ir Eiropas Ergonomikas mēnesis, tāpēc esam iecerējuši interesantu semināru par Cilvēkcentrētu dizainu. Uzaicinām uz Latvijas Ergonomikas biedrības rīkoto semināru š. g. 21. oktobrī plkst. 16:00.

Seminārs notiks attālināti Zoom platformā. Interesentus lūdzam pieteikties līdz 2021. gada 18. oktobrim.

Par dalību seminārā, lūdzu, obligāti pieteikties pa e-pastu: info@ergonomika.lv līdz 2021. gada 18.oktobrim.

Semināra programma:

16:00 – 17:00 Cilvēkorientēti un ergonomiski risinājumi dizainā

Aija Freimane, Technological University Dublin, School of Creative Arts, Lektore dizaina menedžmentā, Dizaina pētniece

17:00 – 18:00 Aktualitātes ergonomikā – sasniegtie rezultāti zinātniskajā pētījumā “Ergonomiskās slodzes indikatori mūsdienu tehnoloģiju darba vidē un to uzlabošanas iespējas sociāltehniskā sistēmā “Cilvēks-mašīna-vide””” (Projekta Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/546).

Henrijs Kaļķis, Latvijas Universitāte, profesors un pēcdoktorantūras pētnieks

My New Stories