Latvijas Universitātes 80. zinātniskā konference. Sekcija: Ergonomika un darba vide, industriālā inženierija

LEB vēlas uzaicināt piedalīties Latvijas Universitātes 80. starptautiskajā konferencē sekcijas “Ergonomika un darba vide, industriālā inženierija” sēdē.

Interesentiem ir iespēja uzstāties konferencē ar referātu vai ziņojumu.

Pieteikšanās līdz 2022. gada 5. februārim, tēzes jāiesniedz elektroniski sistēmā: https://conferences.lu.lv/event/75/

Sekcijas sēdes nosaukums: “Ergonomika un darba vide, industriālā inženierija” 

Datums un laiks: 2022. gada 18. februārī, plkst. 15:00 – 19:00 

Norises vieta: ONLINE Zoom platformā

Vadītāji: Dr.med. Ženija Roja, Asoc.prof., Dr.sc.admin. Henrijs Kaļķis, prof. 

Valoda: latviešu 

My New Stories