Iznākusi jauna grāmata: “Ergonomika darbā ar digitālajām ierīcēm. Praktiskie piemēri”.

Digitalizācija strauji ir ienākusi mūsdienu dzīvē. Cilvēks, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) ir nešķirams veselums. Tas ir normāls tehnoloģiju evolūcijas process un tā ir mūsu dzīves realitāte. Vai tas ir labi vai slikti? Autori grāmatā aprakstījuši būtiskākos ergonomiskos risinājumus, strādājot ar digitālajām ierīcēm, t.sk. darbā pie datora, strādājot/mācoties attālināti un klātienē, pievēršoties nodarbināto/izglītojošo veselības aizsardzības jautājumiem mijiedarbībā ar digitālajām ierīcēm.

Par autoriem:

Ženija Roja un Henrijs Kaļķis ir Latvijas Universitātes profesori ar ilgstošu praktisko un zinātnisko pieredzi Ergonomikā. Ženija Roja ir arodslimību un arodveselības sertificēta ārste, sertificēta Eiropas ergonomiste (Eur. Erg.), Latvijas Zinātnes padomes eksperte medicīnā. Kopš 2006. gada vada Latvijas Ergonomikas biedrību. Henrijs Kaļķis ir Latvijas Ergonomikas biedrības valdes loceklis, sertificēts Eiropas ergonomists (Eur. Erg.), Latvijas Zinātnes padomes eksperts vadībzinātnē.

Grāmatu var iegādāties: Latvijas Ergonomikas biedrībā (info@ergonomika.lv)

Cena: 18 Eur

My New Stories