Zinātnieku nakts Latvijas Universitātē

Latvijas ergonomikas biedrības biedri, kas ir arī Latvijas Universitātes akadēmiskais personāls, sadarbībā ar LU doktorantiem, maģistratūras un bakalaura studiju studentiem, organizēja Zinātnieku nakts pasākumu “Cilvēkfaktors, ergonomika un efektīva biznesa vadība” 2023. gada 29. septembrī. 

Interesenti varēja izzināt, kā ergonomika var ietekmēt strādājošo labklājību un uzlabot biznesa efektivitāti. Pasākums notika sadarbībā ar LU biznesa, vadības un ekonomikas fakultāti, kā arī LU Darba veselības, drošības un civilās aizsardzības centru. Aktivitātēs tika demonstrētas interaktīvas prezentācijas, piedalījās vadošie mācībspēki un speciālisti. Interesentiem bija iespēja praktiski veikt ergonomiskās slodzes mērījumus ar dažādām ergonomikas ierīcēm. Tika organizēta praktiskā efektīva biznesa (LEAN) spēle, kas izraisīja ļoti lielu interesi klātesošajiem. 

Vairāk par Zinātnieku nakti var atrast spiežot šeit.

My New Stories