Category

Uncategorized
LEB biedri piedalās Misija Nulle organizētajā forumā 2023. gada 20. oktobrī, kas tika veltīts darba devējiem un darbiniekiem nozīmīgam jautājumam – cilvēka fiziskai veselībai, veselības pārbaudēm un prevencijas pasākumiem darbspēju saglabāšanai. LEB valde un Latvijas universitātes profesori Ženija Roja un Henrijs Kaļķis uzrunāja foruma dalībniekus un akcentēja aktuālās darba veselības problēmas Latvijā darbspējīgā vecumā un...
Latvijas ergonomikas biedrības biedri, kas ir arī Latvijas Universitātes akadēmiskais personāls, sadarbībā ar LU doktorantiem, maģistratūras un bakalaura studiju studentiem, organizēja Zinātnieku nakts pasākumu “Cilvēkfaktors, ergonomika un efektīva biznesa vadība” 2023. gada 29. septembrī.  Interesenti varēja izzināt, kā ergonomika var ietekmēt strādājošo labklājību un uzlabot biznesa efektivitāti. Pasākums notika sadarbībā ar LU biznesa, vadības un...
2023. gada 28. aprīlī Latvijas Ergonomikas biedrības pārstāve Annija Pozņaka sveica Lietuvas Ergonomikas asociāciju 10. gadu pastāvēšanas jubilejā un piedalījās 3. starptautiskajā konferencē “Digital technologies and ergonomics” Viļņā, Lietuvā ar prezentāciju “Contemporary Ergonomics and LEAN Management”. 

Par mani


Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated.

more about me

Follow UsNewsletter

Fill your email below to subscribe to my newsletter
[newsletter_form type=”minimal”]

Popular Post

Latvijas Universitātes 77. zinātniskā konference. Sekcija: Ergonomika un darba vide, industriālā inženierija
2020-07-06
Latvijas Ergonomikas biedrība piedalās Eiropas Ergonomistu federācijas konferencē Briselē
2020-04-26
Starptautiskās Ergonomikas asociācijas virtuālais kongress 13. – 18. jūnijs
2021-04-16

Neseni Raksti

My New Stories