Latvijas Universitātes 72. konference

Latvijas Universitātes 72. ikgadējā zinātniskā konference

Sekcija- ERGONOMIKA UN DARBA VIDE

2014. gada 21. februārī

Sekciju vadīja: profesors Valdis Kaļķis un as.profesore Ženija Roja

Ar autoru laipnu atļauju publicējam konferences prezentācijas:

1. Mobinga un bosinga prevencijas iespējas mūsdienu mainīgajā darba vidē
Ināra Roja, Dr. med.; Ženija Roja, Dr.med., as. profesore, Latvijas Universitāte
2. Sociālajā aprūpē nodarbināto ergonomiskā darba vide
Zigrīda Zepa, Mg., VSIA “Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca”
3. Veselības veicināšana autotransporta nozarē
Elīna Grīvāne, Elīna Megne, Kaspars Briedis, Latvijas Universitāte
4. Biznesa efektivitāte un ergonomika Latvijas uzņēmumos
Paula Krumholce, Rīgas Stradiņa Universitāte, Lauma Legzdiņa, Rīgas Stradiņa Universitāte, Henrijs Kaļķis, Dr.sc. admin., docents, Latvijas Universitāte
5. Fizisko aktivitāšu nozīme noliktavas darbiniekiem
Artis Ruiss, Latvijas Universitāte
6. Darba atļauju sistēmas nozīme darba drošības un veselības veicināšanā
Dagnis Garais, Latvijas Universitāte
7. Ergonomiskās domāšanas un prakses garīgie aspekti
Lāsma Latsone, PhD, York St. John University; Ligita Landzmane, Mg.iur; Mg.paed., Latvijas Universitāte.
8. Psiholoģiskie un emocionālie faktori Sociālā dienesta darbiniekiem
Uldis Karlsons, Mg., Latvijas Lauksaimniecības universitāte

My New Stories